Vi hjälper dig

Vi hjälper dig - PappavarförÄr du en förälder som känner att du saknar stöd eller rättshjälp i svåra och utsatta situationer som rör familjerelationer? Du kanske inte har fått något gehör hos Socialtjänsten eller fått träffa dina barn under en lång tid? Då har du kommit rätt. Vi är en ideell förening med många eldsjälar som brinner för att hjälpa till och vägleda dig när det känns hopplöst. Hos oss får du rådgivning om hur du ska gå vidare i just ditt ärende. Vi i Pappa Varför erbjuder dig alltifrån stödsamtal via vår telefonjour till rådgivning och förmedling av terapeuter och advokater. Vi kommer också inom kort att upprätta jourboende och även skyddat boende för dig som känner dig hotad.

Gå gärna in på vårt forum och dela dina erfarenheter med föräldrar i liknande situationer. Det kan kännas bra att veta att man inte är ensam om att kämpa mot sin partner, Socialtjänsten eller rättsväsendet. Kanske kommer det bästa tipset från någon som har haft en liknande situation.

Varför ska vi kämpa en och en på var sitt håll när vi kan dra nytta av varandra.

Vi erbjuder hjälp med:

  • Granskning av vårdnads- och LVU utredningar. Om du har en utredning som innehåller fel eller är vinklad till motpartens fördel kan du via våra experter få ett utlåtande som visar på dessa brister på ett objektivt och sakligt sätt. Detta utlåtande kan din advokat använda som bevisning i huvudförhandlingen. Finansieras via rättshjälp eller rättsskydd.
  • Behöver du hjälp att prata med Socialtjänsten eller Familjerätten? Våra experter hjälper dig med stöd och kontakt eller kan vara med dig på möten med dessa.
  • Behöver du coachning genom tvisten, hur du ska göra, vilka val som är mest strategiska eller bara stöd. Vi erbjuder detta.
  • Vi kan hjälpa dig att granska psykologutredningar, riskbedömningar och andra förekommande dokument som kan ställa till besvär
  • för dig i din önskan om en normal kontakt med dina barn.

Kontakta oss

Var inte rädd, ta kontakt med oss – vi vet hur det känns och vill hjälpa dig!

Om Pappavarför

Vi i Pappavarför är en samling stolta föräldrar som upplevt avsaknaden av stöd i vårdnadstvister och LVU.

Vi hjälper dig!

Är du förälder? Saknar du stöd eller rättshjälp? Sitter du i en svår och utsatt situation som rör din familjerelation?
Du kanske inte har fått något gehör hos Socialtjänsten eller fått träffa dina barn under en lång tid?

Vår jour

Ring vår jour, vi svarar dygnet runt – allt för att hjälpa och stödja dig!
Vi har även jour för Barn och ungdomar!