Om Pappavarför?

Vi i Pappavarför är en samling stolta föräldrar som upplevt avsaknaden av stöd i vårdnadstvister och LVU.

Vi tar ett helhetsansvar och erbjuder följande tjänster:

  • Stödsamtal via vår telefonjour
  • Rådgivning via vår telefonjour
  • Personligt stöd och coachning vid möten med Socialtjänsten eller i domstol.
  • Förmedlar kontakt vid behov av terapeut
  • Förmedlar kontakt vid behov av advokat eller juridiskt ombud
  • Tillhandahåller korttidsboeende, jourboeende samt skyddatboeende

Läs gärna våra stadgar

Kontakta oss

Var inte rädd, ta kontakt med oss – vi vet hur det känns och vill hjälpa dig!

Om Pappavarför

Vi i Pappavarför är en samling stolta föräldrar som upplevt avsaknaden av stöd i vårdnadstvister och LVU.

Vi hjälper dig!

Är du förälder? Saknar du stöd eller rättshjälp? Sitter du i en svår och utsatt situation som rör din familjerelation?
Du kanske inte har fått något gehör hos Socialtjänsten eller fått träffa dina barn under en lång tid?

Vår jour

Ring vår jour, vi svarar dygnet runt – allt för att hjälpa och stödja dig!
Vi har även jour för Barn och ungdomar!